Taalaanbod > Taaltest

Taaltest

Wil je graag het actuele taalniveau van je medewerker(s) in kaart brengen? Dat kan!

Onze taalcoaches bepalen het huidige taalniveau van je medewerker(s) op het vlak van lezen, luisteren, schrijven en spreken. Bij heydays heb je de keuze tussen een korte taaltest of uitgebreide test.

Beschikbare talen?

 Nederlands
 Frans
 Engels
 Duits

Ook voor andere talen zoals Italiaans, Spaans, Turks of Russisch kun je bij ons terecht.

Onze aanpak 

  1. Je medewerker ontvangt via e-mail een uitnodiging voor het invullen van de online taaltest. Het invullen van de test neemt doorgaans 30 à 40 minuten in beslag.
  2. De taaltest is een adaptieve test. Dat betekent dat de moeilijkheidsgraad verandert in functie van de gegeven antwoorden. Hoe beter de antwoorden, hoe moeilijker de test.
  3. Na afloop van de taaltest maken we het evaluatieverslag op. Dat biedt een overzicht van het actuele taalniveau op het vlak van grammatica ; algemene woordenschat (actief en passief) ; zakelijke woordenschat (actief en passief) en luistervaardigheid (begrijpen van gesproken tekst)
  1. Het evaluatieverslag vermeldt niet alleen het algemene taalniveau, maar ook dat voor de verschillende onderdelen. We maken hierbij gebruik van het Europese ReferentieKader (ERK) voor vreemde talen. Per onderdeel wordt het ERK-niveau bepaald.
  2. We bezorgen het evaluatieverslag aan de deelnemer en/of de opleidingsverantwoordelijke.
  3. Optioneel: wil je ook graag weten hoe goed je medewerker scoort voor spreken in interactie? Kies dan voor de uitgebreide taaltest. Deze bestaat uit de taaltest zoals hierboven beschreven, aangevuld met een webcamsessie van 1 uur onder begeleiding van een taalcoach.
    Tijdens deze websessie gaat onze taalcoach in dialoog met je medewerker en brengt hij het taalniveau in kaart voor de vaardigheden ‘spreken in interactie’ en ‘luisteren’ (d.i. het begrijpen van gesproken tekst). De taalcoach beoordeelt eveneens de uitspraak van de medewerker. Ook van deze mondelinge taaltest maken we een evaluatieverslag op.

Wat klanten van deze opleiding zeggen 

Work in progress.

Subsidiemogelijkheden

Voor taaltesten zijn geen subsidies beschikbaar.