Taalaanbod > Nederlands voor anderstalige medewerkers

Nederlands voor anderstalige medewerkers

Heb je nood aan een taalcoaching Nederlands voor een of meerdere van je anderstalige medewerkers? Een taalcoaching die zich specifiek richt op anderstalige medewerkers binnen een bedrijfscontext en/of productie-omgeving? Dat kan! Bij heydays hebben we een eigen methode ontwikkeld, specifiek voor deze doelgroep.

Beschikbare talen?

Een taalcoaching Nederlands voor anderstaligen is mogelijk voor:

 • Vlaams Nederlands
 • Nederlands Nederlands

Een taalcoaching ‘Nederlands op het werk’ kun je online (via webcamsessies) of offline organiseren, individueel of in groep. Aan jou de keuze! Een individuele taalcoaching Nederlands is uiterst geschikt voor ambitieuze arbeiders van wie je vermoedt dat ze veel meer in hun mars hebben dan louter operatorenwerk. Een taalcoaching op maat is voor deze doelgroep de ideale voorbereiding om vol zelfvertrouwen door te groeien naar een nieuwe rol binnen je organisatie.

Onze aanpak 

 1. Voor de start van de taalcoaching plannen we een intakegesprek in met de opleidingsverantwoordelijke(n). Tijdens dit gesprek brengen we de behoeften en wensen in kaart en bepalen we samen wat de beste aanpak is voor de taaltest en voor het opleidingstraject.
 2. Taaltesten kunnen op verschillende manieren afgenomen worden: ter plaatse via een 1-op-1-gesprek met de taalcoach, via webcam, via de computer of telefonisch.
  Indien de deelnemer geen voorkennis heeft van het Nederlands, hoeft die uiteraard geen taaltest af te leggen.
 3. De deelnemer krijgt bij de start van de taalcoaching toegang tot onze innovatieve learning app. Hierin staan talloze microlearnings die hem helpen om de taal sneller en beter te leren én te verankeren. Microlearnings zijn korte, krachtige en waardevolle leermomenten. De leerinhoud van onze learning app sluit bovendien naadloos aan bij de inhoud en structuur van de syllabus ‘Nederlands op het werk’. Dankzij de microlearnings, oefeningen en games kan de deelnemer de aangereikte leerstof zelfstandig inoefenen op een leuke en laagdrempelige manier. Hij/zij doet dit volledig plaats- en tijdonafhankelijk.
 1. In de loop van de taalcoaching houden we bij heydays graag de vinger aan de pols. Op regelmatige tijdstippen peilen we dan ook naar de tevredenheid van de deelnemer(s) over de aanpak van de taalcoaching en het verloop van de lessen. Mocht dat nodig zijn, dan sturen we met plezier bij waar nodig.
 2. Lopen er gelijktijdig meerdere taalcoachings binnen je organisatie, dan kun je er als opleidingsverantwoordelijke ook voor kiezen om een maandelijkse opvolgcall in te plannen. Tijdens deze maandelijkse videocall overlopen we samen de verschillende taalcoachings, worden vragen beantwoord en eventuele to do’s geformuleerd.
 3. Na afloop van de taalcoaching ontvang je als opleidingsverantwoordelijke een uitgebreid evaluatieverslag. Daarin geeft de taalcoach niet alleen aan welk ERK-niveau de deelnemer bereikt heeft, maar krijg je ook feedback over de behandelde topics, over wat al goed gaat en wat eventueel nog extra aandacht nodig heeft.
 4. De deelnemer ontvangt na afloop een certificaat of bewijs van deelname aan de taalcoaching.

Wat klanten van deze opleiding zeggen 

Hier lees je binnenkort een getuigenis van een van onze klanten.

Subsidiemogelijkheden

Voor taalopleidingen zijn er een aantal subsidiemogelijkheden op de Vlaamse en Belgische markt. Heydays is onder meer partner van Cevora (PC 200) en draagt het Foodlabel by Qfor (PC 118 en 220). Ook via andere sectorfondsen zoals MTech+ en Co-valent zijn vaak tussenkomsten mogelijk.

Daarnaast is heydays ook erkend als opleidingsverstrekker door het Vlaamse Gewest. Ons erkenningsnummer is DV.O109678. Sinds 01.01.2023 werd het gebruik van de kmo-portefeuille evenwel beperkt. Enkel taalcoachings die gericht zijn op het internationaal ondernemen van de steunaanvragende organisatie en taalcoachings ter ondersteuning van een van de knelpuntberoepen uit de knelpuntberoepenlijst van de VDAB komen voortaan nog in aanmerking voor subsidies via de kmop. Ontdek hier de knelpuntberoepenlijst: https://www.vdab.be/trends/knelpuntberoepen